Visste du..

  • Från 43 rum till 82
    Visste du att hotellet endast hade 43 hotellrum år 2000 och 82 hotellrum år 2019?

Restaurang & Bar

Här på Mayfair Hotel Tunneln finns en Restaurang. Restaurangen är separat ägd och bedrivs av bröderna Mats och Ebbe Vollmer. Här erbjuds rätter efter hög internationell standard. 
 
För vidare information och kontakt se:
 
www.snapphane.nu