Visste du..

  • Renoveringen 1908
    År 1908 lät ägaren Elias Smith renovera byggnaden och öppnade ett hotell och flera restauranger i byggnaden.

Historik

Mayfair Hotel Tunneln (fd. Corfitz Gården och Hotell Tunneln) En historisk byggnad med anor från medeltiden

HistorikMedeltiden – Riddare och köpmanshus
Källarvalven, som idag används som frukostmatsal, uppfördes år 1307. År 1349 skiftades sedan godset efter den omkring 1340 avlidne riddaren Jens Uffesen Neb mellan hans båda svärsöner, riddaren Niels Hack och väpnaren Jens Lauridsen Panther. Den malmöitiska delen av det skiftade godset bestod av en huvudgård, en ladugård och tio uthyresbodar som i huvudsak låg koncentrerat vid det dåvarande torget. Av hela detta godskomplex återstår idag endast resterna av fem stycken bodar som ingår i nuvarande Tunneln. Dessa bodar uthyrdes troligen till köpmän som använde bodarna för handel, magasin och bostadsändamål.

1500-tal – Borgmästarpalats och värdshus
År 1519 uppförde borgmästaren Jacob Nickelsen det höga, sengotiska trappgavelhuset ovanpå Tunnelkomlexets gamla källare. Början av 1500-talet kan karaktiseras som en brytningstid mellan det gamla och det nya, mellan medeltid och renässans, fylld av religösa och politiska konflikter. Malmös starke borgmästare Jörgen Kock försökte djärvt utnyttja den politiska situationen för stadens syften och Malmö kommer därmed i konflikt med kungliga och adliga intressen.

I slutet av 1500-talet lyckades Jacob Fechtil återsamla Tunnelkomplexet under en ägare och han inleder värdshusverksamhet i källaren under de gamla valven.

1600-tal – Förrädare och guvenörer
1600-talet karaktiseras, för Malmös del, av utdragna konflikter mellan Danmark och Sverige angående de skånska landskapen. År 1658 äger freden i Roskilde rum och Danmark tvingas avträda bl a skånelandskapen till Sverige. I den svenska delegationen deltog den danske adelsmannen greve Corfitz Ulfeld. För sina utomordentliga tjänster till den svenska kronan blir han svensk guvenör i Skåne samma år. Han köpte Tunneln och lät inreda dess byggnader till sitt residens där han levde i furstlig prakt. Den danska staten såg annorlunda på hans bedrifter i Roskilde och han dömdes i sin frånvaro till döden för högförräderi. År 1659 blir han arresterad för deltagande i den sk Malmösammansvärningen och fråndömd liv och gods även av den svenske konungen. Han lyckades dock fly från Malmö och avled år 1664 som flykting i en båt på floden Rhen. Tunneln beslagstogs av den svenska kronan och fungerade som residens åt de skånska generalguvenörerna fram till 1733. Utanför Tunneln, i hörnan mellan Kansligatan och Adelgatan lät Carl den XI år 1676 uppsätta en milsten så att alla avståndsangivelser i länet skulle gälla från länsresidenset i Malmö. Fortfarande räknas alla avstånd till och från Malmö från denna plats.

1700-tal – Residens och industri
I början av 1700-talet beboddes Tunneln av flera prominenta personer. Dom mest kända är Kung Gustav IV Adolf och krigaren Magnus Stenbock. Genom sin seger vid Helsingborg 1710 räddade Stenbock Skåne åt den svenska kronan.

I Tunnelkomplexet fanns över 30 rum till guvenörens förfogande för den omfattande representativa verksamheten som ämbetet krävde. Efter att landshövdingen flyttat till Stortorget upphörde Tunneln att fungera som residens. Tunneln kom nu i den från Tyskland bördige Frans Suells ägo. I Malmö är Frans Suells kanske mest känd som initiativtagaren till den befintliga hamnen. I slutet av 1700-talet inreddes Jacob Nickelsens höga trappgavelhus till sockerbruk. Rörelsen utvidgades och var under 1700-talets sista år ett framgångsrikt raffinaderi.

1800 och 1900-tal – Nöjespalats och hotell
Under 1850 ägdes Tunneln av Handelsmannen P.G Barkman som lät modernisera byggnaderna i grund. Han ersatte det på 1600-talet uppförda gatuhuset med den nuvarande byggnaden med sitt kolonninramade mittparti i klassiserande stil. År 1866 inreddes de gamla källarna till värdshus. Här trakterades ofta folk från teatrar och nöjesetablissiment men restaurangen var också ett populärt näringsställe för stadens borgare.

Restaurang Tunneln fick sitt namn efter de långsträckta medeltida källarlokalerna i vilket serveringslokalen var inrymd. Detta namn kom sedan att beteckna hela byggnadskomplexet. År 1908 ombyggdes borgmästare Jacob Nickelsens gamla trappgavelhus till hotell. Rum för resande inreddes i husets andra respektive tredje våning medan Malmö-tidningens gamla redaktionslokaler i bottenvåningen byggdes om till matsal. Den västra delen av Tunnelns bottenvåning disponerades i början av 1900-talet av Malmö Stadsbibliotek.

Under hela 1900-talet följer en obruten kedja av restauratörer, hotelldirektörer och nattklubbsägare som näringsidkare i Tunnelns anrika lokaler. Många bägare har tömts, mången sula har lagts på den knarrande dansgolvsparkettenoch många har fått en god nattsömn i 1500-talshusets hotellrum.