Trappgavelhuset till sockerproduktion

I slutet av 1700-talet omgjordes Jacob Nickelsens trappgavelhus till att användas för sockerproduktion.