Renoveringen 1908

År 1908 lät ägaren Elias Smith renovera byggnaden och öppnade ett hotell och flera restauranger i byggnaden.