Namnet Tunneln kommer från källarens utformning

Visste du att namnet Tunneln kommer från källarens långsmala utformning, som ser ut som en tunnel?