Mässa

Visste du att Tyska kyrkan brukade ha sin mässa här varje vecka mellan år 1681-1688?