Källaren som värdshus

Visste du att källaren började användas som värdshus år 1570?