Från 43 rum till 82

Visste du att hotellet endast hade 43 hotellrum år 2000 och 82 hotellrum år 2019?