Borgmästarens kontor

Visste du att rum 311, 312, 313 och 314 användes som kontor till Malmös borgmästare?